Beste klant,

Sinds 1 maart 2012 hebben wij onze activiteiten stopgezet / Depuis Mars 1, 2012, nous avons arrêté nos activités.

Amana / Menumaster

menumaster
Voor Amana/Menumaster microgolf ovens gelieve u te wenden tot:
Pour Amana/Menumaster fours à micro-ondes commerciaux, veuillez
vous adresser à:


www.menumastercommercial.be

Eliona NV
Schaarbeeklei 636 | 1800 Vilvoorde
+32 2 255 18 10 | info@eliona.be
Amana / Koelkasten

De eigenaar en fabrikant van Amana koelkasten, Whirlpool, heeft besloten het merk op te geven buiten de USA. A-Line heeft dan ook zijn activiteiten stopgezet.
Le propriétaire et fabricant de réfrigérateurs Amana, Whirlpool, a décidé d’arrêter la marque en dehors des Etats-Unis. A-Line a également cessé ses activités.

Voor dienst na verkoop Amana koelkasten gelieve U te wenden tot:
Pour la service après Vente des réfrigerateur Amana, veuillez-vous adresser à :

Kitchco
Stationsstraat 216 | 3110 Rotselaar
+32 16 72 00 00 | marleen@kitchco.be


A-Line | Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde - T +32 2 255 17 11 info@a-line.be